100.00%
1. Dočasne skryté
0.00%
2. Dočasne skryté
0.00%
3. Dočasne skryté
0.00%
6. Dočasne skryté
0.00%
5. Dočasne skryté
0.00%
4. Dočasne skrytéSLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov


*<1%
hlasov

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

Základné informácie o politickej strane

Celý názov politickej strany:SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Skratka politickej strany:SNJ-sv
Dátum registrácie:14.01.1991
Sídlo (Mesto):Hronský Beňadik
Odkaz na webovú stránku:


Politická strana nie je zaregistrovaná do Parlamentných volieb 2020.