100.00%
1. Dočasne skryté
0.00%
2. Dočasne skryté
0.00%
3. Dočasne skryté
0.00%
6. Dočasne skryté
0.00%
5. Dočasne skryté
0.00%
4. Dočasne skrytéKoalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia


*<1%
hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Základné informácie o politickej strane

Celý názov politickej strany:Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
Skratka politickej strany:
Dátum registrácie:
Sídlo (Mesto):
Odkaz na webovú stránku:Kandidáti politickej strany


2.Miroslav Beblavýposlanec NR SR, predseda politickej strany10.17%
3. Ing. Erik Balážekológ33.33%
4. Mgr. Irena Bihariováprávnička15.15%
5.RNDr. Jozef Mihálposlanec NR SR25.00%
6. Mgr. Ivan Štefunkopodpredseda politického hnutia5.88%
7.JUDr. Katarína Macháčkováprimátorka mesta, poslankyňa NR SR41.18%
8. Mgr. Art. Zora Jaurováexpertka na kultúrne politiky, podpredsedníčka politického hnutia10.00%
9.Simona Petríkposlankyňa NR SR6.25%
10.Martin Dubéciexpert na obranu a bezpečnosť16.67%
11. Mgr. Juraj Hipšučiteľ50.00%
12. prof. RnDr.DrSc. Vladimír Šuchaexpert na vzdelávanie vedu a inovácie0.00%
13.Mgr. art. Viera Dubačováposlankyňa NR SR, divadelná režisérka11.11%
14. JUDr. Zuzana Števulováprávnička0.00%
15. Mgr. Oskar Dvořákexpert na zdravotníctvo50.00%
16.Mgr. Martin Poliačikposlanec NR SR9.09%
17. Mgr. Martin Vavrinčíkprávnik50.00%
18. Mgr. Pavel Sibylaexpert na boj s korupciou14.29%
19.Ing. Jaroslava Lukačovičováexpertka na dane a odvody50.00%
20. Mgr. Art. Dana Kleinertdizajnérka, komunálna poslankyňa0.00%
21. Ing. Pavel Macko, CSc. MSc.vojenský generál vo výslužbe, bezpečnostný expert20.00%
22. Mgr. Jana Hanuliakovámanažérka dopravy100.00%
23. PhDr. Dalibor Roháč, PhD. Mphil.analytik a publicista0.00%
24.Milan Ftorekevent manažér0.00%
25.Martin Pekárpodnikateľ100.00%
26. MSc Matej Petroci, MScpodnikateľ v cestovnom ruchu100.00%
27. Bc. Ing. Richard Jánošpodnikateľ, občiansky aktivista0.00%
28. JUDr. Lucia Plaváková, PhD. aktivistka za práva menšín66.67%
29. Mgr. Branislav Diďákbezpečnostný expert0.00%
30. Ing.Mgr. Peter Brozmanprávnik, ekonóm0.00%
31. JUDr. Pavel Nechala, PhD. protikorupčný expert0.00%
32. Mgr.Ing. Tibor Forrópredseda maďarskej platformy100.00%
33.Mgr. Oto Žarnayposlanec NR SR0.00%
34.Mgr. Matej Fabšíkexpert energetik100.00%
35. Ing.arch Lucia Štasselová viceprimátorka hlavného mesta100.00%
36. doc.Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. publicista100.00%
37. Mgr. Martin Macharikpredseda Kalvárskeho fondu100.00%
38. Mgr. Dominik Hatiaranalytik zelených inovácií66.67%
39.Anton Pitákprogramátor100.00%
40. ThDr Miroslav Kocúr,PhD. publicista0.00%
41.MUDr. Alan Suchánekposlanec NR SR0.00%
42.Silvia Pilkováspisovateľka0.00%
43.Tamara Stohlová, MSc.environmentalistka100.00%
44. Mgr. Miroslava Vermeirenfinančná analytička0.00%
45. Mgr.art. Noémi Ráczová výtvarníčka100.00%
46.Richard DubovickýIT manažér0.00%
47. Ing. Norbert Halászpodnikateľ0.00%
48. Mgr Michal Páleník, PhD.vedec, vysokoškolský pedagóg0.00%
49. doc.Dr. Dr. theol Jozef Žuffa teológ0.00%
50. - Martin Ondráš, -živnostník0.00%
51.Ing. Oto Hodulíkmanažér100.00%
52. Mgr. Dana Cervanováprofesionálny náhradný rodič0.00%
53. PhDr. Viola Želinskáučiteľka100.00%
54. Mgr. Claudia Illéspodpredsedníčka maďarskej platformy0.00%
55. Mgr.art. Milena Fejérovápodnikateľka0.00%
56. JUDr. Branislav Vančoprávnik0.00%
57.Ing. Richard Drutarovskýinformatik0.00%
58. Mgr. Zuzana Vargovápodnikateľka0.00%
59. PaedDr.Mgr. Angelika Hajníkovámanažérka0.00%
60.Dávid Dejpredseda mládežníckej organizácie0.00%
61. JUDr. Rastislav Kasanprávnik0.00%
62.Ivan Hudcovskýživnostník0.00%
63. Ing. Radoslav Škrabanmechanický inžinier0.00%
64.Peter Koupilmanažér starostlivosti o zákazníkov0.00%
65. Mgr. Pavol Škápikdátový analytik0.00%
66.Tomáš Halászfotoreportér0.00%
67.Renáta Popundovávedúca zdravotná sestra0.00%
68. Bc. Ernő Kárpátypodpredseda maďarskej platformy50.00%
69.JUDr. Jozef Beňo,PhD.advokát0.00%
70. PhDr. Jana Poláčikovávysokoškolská pedagogička100.00%
71. Mgr. Jaroslav Kovácsprojektový manažér0.00%
72. M.A. Michaela Kršková, M.A.investičná manažérka0.00%
73. doc.RNDr. Tomáš Derka, PhD. vysokoškolský pedagóg100.00%
74.Mgr. Rastislav Tešovičprávnik0.00%
75. Mgr. Petra Hitková, PhD.vysokoškolská pedagogička0.00%
76. PaedDr. Natália Nashprocesná analytička0.00%
77. Mgr. Emília Mesarošovázdravotnícka záchranárka0.00%
78. PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPHzdravotná sestra, riaditeľ kancelárie komory sestier0.00%
79. Ing. Stanislav Tkáčstavebný inžinier0.00%
80. Mgr. Natália Kochanováprávnička0.00%
81. Ing. Slavomír Nováklesný inžinier0.00%
82. JUDr. Filip Gaálobchodný manažér0.00%
84. Mgr.art. Juraj Benčíkučiteľ a umelec33.33%
85. Mgr. Juraj Dobšovičživnostník100.00%
86. MBA Tomáš Bořuta, MBAriaditeľ kultúrneho centra50.00%
87. Mgr. Erik Radačovskýkomunálny poslanec50.00%
88.Jana Popovičováekonómka0.00%
89.Hedviga Markotánováúčtovníčka0.00%
90. Mgr. Samuel Skokňaenvironmentálny manažér0.00%
91. Mgr. Zuzana Kotrus Rákociováprednostka mestského úradu0.00%
92. Bc. Martin Hanespodnikateľ v stavebníctve100.00%
93.Ing. Martin Vicianfinančný manažér0.00%
94. JUDr. Richard Johanidesprávnik0.00%
95. Mag Radúz Dula, MagFH0.00%
96. Mgr. Anna Dojčanovápodnikateľka0.00%
97.Jozef Pavlíkpodnikateľ0.00%
98. Ing. Tomáš Mikluščak, PhD.projektový manažér0.00%
99. Mgr. Zuzana Magálováobčianska aktivistka0.00%
100. Mgr. Veronika Veslárováprávnička0.00%
101.Ján Glasnákgrafik100.00%
102.Jozef Ľos-Božikštudent0.00%
103. Mgr. Andrej Kovarikekológ0.00%
104. Mgr. Peter Gregormanažér prevádzky0.00%
105.Ing. Szilárd Bothpodnikateľ0.00%
106. MVDr. Dagmar Kažimírováučiteľka50.00%
107.Ing. Marián Oravecpodnikateľ0.00%
108. Ing. Matej Magurageodet0.00%
109. JUDr. Petra Hudákováprávnička0.00%
110.Juraj Gašpárekobchodný zástupca100.00%
111. Ing. Natália Svítkovápredsedníčka gymnastického klubu0.00%
112.Mariana Murínováobchodníčka0.00%
113. Ing. Marcel Mojžišmanažér0.00%
114.Lukáš ŠaušaIT špecialista0.00%
115.Matej Bučkoobčiansky aktivista100.00%
116. BSBA Natália Jamborová, BSBAfinančná analytička v bankovom sektore100.00%
117.Ondrej ŠarníkIT špecialista0.00%
118. Mgr. Andrej Kothajpodnikateľ0.00%
119.Eva Kalkanpodnikateľka100.00%
120. Mgr. Katarína Nádaská, PhD.pracovníčka vo verejnej správe0.00%
121.Lukáš Čavojtechnik prevádzky0.00%
122. Mgr.Bc Tomáš Miške podpredseda maďarskej platformy0.00%
123. Mgr. Tomáš Malec, PhD.splnomocnenec primátora hlavného mesta pre poslancov mestského zastupiteľstva0.00%
124. Ing. Marián Mališmetodik0.00%
125. Ing. Veronika Bastaprojektová a finančná manažérka0.00%
126. Ing. Jana Dologoválektorka0.00%
127. Ing. Milan Ďuračkaživnostník0.00%
128. Ing Zuzana Hudeková, PhD.krajinná architektka0.00%
129. JUDr. Bronislava Garajováadvokátka100.00%
130.Renáta Igľárováfinančná maklérka0.00%
131. Ing. Jakub Krako, PhD.paralympionik0.00%
132. JUDr. Michal Dolňanprávnik0.00%
133. MUDr. Jana Molčanoválekárka100.00%
134.Attila Forgácsmanažér maďarskej platformy0.00%
135.Peter Kapsamanažér0.00%
136. Mgr. Helena Slávikováučiteľka0.00%
137. Ing. Jaroslav Fignárletecký technik0.00%
138. Mgr. Bc. Lucia Szorádová100.00%
139. Mgr. Dominika Iľkovábankárka0.00%
140. Bc. Martin Kubinadispečer v železničnej doprave0.00%
141. Ing. Libor Gula, M.A. komunálny poslanec66.67%
142. Ing. Veronika Šrobováobchodná manažérka0.00%
143. JUDr. Peter Paulinskýadvokát0.00%
144. Mgr. Ladislav Blažekľudskoprávny aktivista za práva menšín100.00%
145. Mgr. Robert Greizingerobchodný riaditeľ0.00%
146. Ing. Vladimír Olejkoordinátor projektov v oblasti energetiky0.00%
147. Ing. Martin Jurikovičekonóm0.00%
148. Mgr. Dávid Šingovskýmarketingový poradca - špecialista100.00%
149. Mgr. Iveta Gavačováadvokátka100.00%
150. JUDr. Jana Dubovcováadvokátka16.67%

(Zoradené v zmysle poradového čísla na kandidátnej listine)

Zobraziť všetkých kandidátov politickej strany na kandidatnaposlanca.sk >>
Diskusia
Pridať príspevok
Diskusia neobsahuje žiadny príspevok, vložte príspevok ako prvý.
AK BY SA KONALI PREDČASNÉ VOĽBY TERAZ, KOMU BY STE DALI SVOJ HLAS?
Strana, ktorú by ste volili:
Kraj:
Vek:
E-mailová adresa: (Je ukladaný v zašifrovanej podobe. Slúži len na zabránenie duplicitného hlasovania a relevantnosť výsledkov. Dešifrovanie e-mailu nie je možné.)
Chceli by ste, aby boli predčasné voľby?:
Kontrola (Opíšte prosím 4 čísla z ľava do prava):
=>


Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom a nemajú objednávateľa. Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226. Ako hlasovať vo virtuálnych voľbách? Odoslaním formulára súhlasíte so Zásadami o ochrane osobných údajov.

Posledné diskutované

29.02.2020, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Stanley
Chcel som voliť Matoviča,ale keď som zistil že na kandidátnej listine má Pročka,
27.02.2020, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Rastislav FIDES
Plný súhlas! Mám podobné skúsenosti.
27.02.2020, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Rastislav FIDES
Nehnevajte sa, ale asi ste naozaj UNAVENÝ (liberál). Ak si prečítam Vaše vyjadre
25.02.2020, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Janko
CHudacik,Sprostacik,vsak vy uz ste v Pazuroch WERMACHTU v Brusseli,ak vas Pan Ko
25.02.2020, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Janko
Coze??? wsak uz Komunizmus ide zo zapadu blbecku,a vsetky zidovske strany vcetne
25.02.2020, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Janko
BRAVOOO,vyborny clanok© predcasne-volby.skAko by ste chceli, aby to vyzeralo (1 hlasujúcich)...

Rozdelenie mandátov
Rozdelenie mandátov v zmysle neformálnych virtuálnych volieb:
Legenda

 Politická stranaKreslá
1.Mandát - Dočasne skrytéDočasne skryté150

Späť hore, Výsledky a štatistikaŠtatistika hlasovania - prvých 10 strán


Politická stranaPercentuálny podiel
Dočasne skryté  Dočasne skryté100.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %
Dočasne skryté  Dočasne skryté0.00 %

Späť hore, Výsledky a štatistika

Hlasovanie podľa krajov

KrajPercentuálny podielKumulatívne
Banskobystrický0.0000 %0.0000 %
Bratislavský0.0000 %0.0000 %
Košický0.0000 %0.0000 %
Nitrianský0.0000 %0.0000 %
Prešovský0.0000 %0.0000 %
Trenčiansky0.0000 %0.0000 %
Trnavský0.0000 %0.0000 %
Žilinský0.0000 %0.0000 %

Späť hore, Výsledky a štatistika


Veková štruktúra

VekPercentuálny podielKumulatívne
18-200.0000 %0.0000 %
21-300.0000 %0.0000 %
31-400.0000 %0.0000 %
41-500.0000 %0.0000 %
51-600.0000 %0.0000 %
61-700.0000 %0.0000 %
71-990.0000 %0.0000 %

* rozdiel medzi 100% - 0.0000 = 100.0000% predstavuje vek hlasujúcich pod 18 rokov (v čase volieb dovršia 18, alebo vek nad 99)

Späť hore, Výsledky a štatistika


Zúčastnite sa volieb v roku 2020?

OdpoveďPercentuálny podielAbsolútne
áno75.8621 %22
nie24.1379 %7
neviem0.0000 %0
Spolu100.0000 %29


Späť hore, Výsledky a štatistika


Posledné hlasovanie

Dátum hlasovaniaPolitická stranaKrajVekStav
26.06.2021 o 11:04Strana Petra PellegrinihoBratislavský kraj18Potvrdený hlas
30.04.2021 o 10:25TREBIŠOV NAHLASKošický kraj25Čaká na potvrdenie
07.04.2021 o 13:41SMER - sociálna demokraciaPrešovský kraj61Čaká na potvrdenie
03.04.2021 o 17:38Strana Petra PellegrinihoKošický kraj62Potvrdený hlas
28.03.2021 o 13:30SMER - sociálna demokraciaNitrianský kraj37Čaká na potvrdenie
14.03.2021 o 12:29Strana Petra PellegrinihoBanskobystrický kraj68Čaká na potvrdenie
14.03.2021 o 12:27HLAS ĽUDUBanskobystrický kraj68Potvrdený hlas
18.02.2021 o 12:45Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokraciaTrenčiansky kraj18Čaká na potvrdenie
14.02.2021 o 12:18HLAS ĽUDUKošický kraj72Potvrdený hlas
05.02.2021 o 20:12Sloboda a SolidaritaŽilinský kraj36Čaká na potvrdenie
30.01.2021 o 18:11Kotlebovci - Ľudová strana Naše SlovenskoPrešovský kraj24Potvrdený hlas
25.01.2021 o 21:11SMER - sociálna demokraciaPrešovský kraj25Čaká na potvrdenie
21.01.2021 o 19:56VLASŤNitrianský kraj53Potvrdený hlas
18.01.2021 o 19:21Progresívne SlovenskoTrnavský kraj20Čaká na potvrdenie
03.01.2021 o 16:23Progresívne SlovenskoBanskobystrický kraj18Potvrdený hlas
21.12.2020 o 12:26OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Bratislavský kraj44Potvrdený hlas
28.11.2020 o 19:19Kotlebovci - Ľudová strana Naše SlovenskoPrešovský kraj22Potvrdený hlas
21.11.2020 o 20:55Strana Petra PellegrinihoBanskobystrický kraj45Potvrdený hlas
20.11.2020 o 07:40OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Bratislavský kraj51Čaká na potvrdenie
19.11.2020 o 19:24Strana Petra PellegrinihoTrenčiansky kraj67Čaká na potvrdenie
19.11.2020 o 19:19Strana Petra PellegrinihoTrenčiansky kraj67Čaká na potvrdenie
18.11.2020 o 19:19HLAS ĽUDUTrenčiansky kraj42Potvrdený hlas
18.11.2020 o 08:43OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Bratislavský kraj64Potvrdený hlas
17.11.2020 o 19:23OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Banskobystrický kraj64Potvrdený hlas
17.11.2020 o 17:12Kotlebovci - Ľudová strana Naše SlovenskoBanskobystrický kraj57Potvrdený hlas
17.11.2020 o 14:12Kotlebovci - Ľudová strana Naše SlovenskoBanskobystrický kraj33Čaká na potvrdenie
17.11.2020 o 13:26OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Bratislavský kraj52Potvrdený hlas
17.11.2020 o 12:35Strana Petra PellegrinihoTrenčiansky kraj62Potvrdený hlas
17.11.2020 o 12:22Komunistická strana SlovenskaBratislavský kraj24Potvrdený hlas
17.11.2020 o 12:12Komunistická strana SlovenskaBratislavský kraj24Čaká na potvrdenie
17.11.2020 o 11:48OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Žilinský kraj34Čaká na potvrdenie
17.11.2020 o 10:53Strana Petra PellegrinihoBanskobystrický kraj63Čaká na potvrdenie
17.11.2020 o 10:27SMER - sociálna demokraciaBratislavský kraj50Potvrdený hlas
13.11.2020 o 11:1099 % - občiansky hlasTrenčiansky kraj40Potvrdený hlas
08.11.2020 o 00:50SME RODINATrnavský kraj40Čaká na potvrdenie


Späť hore, Výsledky a štatistikaŠtatistika aktualizovaná
20.06.2020 o 11:13

*Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani virtuálne neformálne voľby nemajú objednávateľa.
Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226
Celkový počet hlasujúcich v internetovom prieskume aktualizovaného k 20.06.2020 o 11:13 v absolútnom vyjadrení: 1 hlasujúcich.
Od poslednej aktualizácie výsledkov pribudlo 37 potvrdených neaktualizovaných hlasov a 17 hlasov čakajúcich na potvrdenie a aktualizovanie.


Rýchle odkazy na politické strany

99 % - občiansky hlas, DOMA DOBRE, CESTA Strana vlastencov a odborníkov, Strana tolerancie a spolunažívania, Demokratická strana, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA, Práca slovenského národa, HLAS ĽUDU, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska, Demokrati Slovenska, Komunistická strana Slovenska, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, Ľudová strana Pevnosť Slovensko, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana, MOST - HÍD, Národ a Spravodlivosť - naša strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA, Kresťanská únia, NOVA, Slovenská liga, Občianska konzervatívna strana, Občianski liberáli, Obyčajní ľudia, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SLOVENSKO DO TOHO !, PRIAMA DEMOKRACIA, Rómska iniciatíva Slovenska, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA, Sloboda a Solidarita, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Slovenská národná strana, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby, SME RODINA, SMER - sociálna demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana mladých ľudí, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), VLASŤ, Strana práce, Strana rómskej koalície - SRK, MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA, Strana zelených, Strana zelených Slovenska, ŠANCA, TREBIŠOV NAHLAS, ÚSVIT, VZDOR - strana práce, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Progresívne Slovensko, NAJ - Nezávislosť a Jednota, SPOLU - občianska demokracia, KOREKTÚRA - Andrej Hryc, KDŽP - Aliancia za Slovensko, Kresťanská demokracia - Život a prosperita, Magyar Fórum - Maďarské fórum, Slovenské Hnutie Obrody, Dobrá voľba, ZA ĽUDÍ, Koalícia PS a Spolu, socialisti.sk, MÁME TOHO DOSŤ !, Hlas pravice, Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť, Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, Strana Petra Pellegriniho,
Logá politických strán

CESTA Strana vlastencov a odborníkovDOMA DOBREEURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANAJEDNOTA - ľavicová strana SlovenskaMLADÁ PETRŽALKA - lokálna stranaNárod a Spravodlivosť - naša stranaKresťanská úniaNOVAObčianska konzervatívna stranaNÁRODNÁ KOALÍCIAStrana mladých ľudíStrana rómskej koalície - SRKMORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKAStrana zelenýchTREBIŠOV NAHLASZmena zdola, Demokratická únia SlovenskaProgresívne SlovenskoSlovenská ľudová strana Andreja HlinkuSTRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)Dobrá voľbaSloboda a SolidaritaSME RODINADemokrati SlovenskaŠANCASlovenské Hnutie ObrodyZA ĽUDÍStrana zelených SlovenskaMÁME TOHO DOSŤ !Hlas praviceMaďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata SzövetségSlovenská národná stranaDemokratická stranaVZDOR - strana práceOBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokraciaSLOVENSKO DO TOHO !STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI99 % - občiansky hlasKomunistická strana SlovenskaKresťanskodemokratické hnutieSDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická stranaSlovenská ligaVLASŤMOST - HÍDSMER - sociálna demokraciaSOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudobyHLAS ĽUDUStrana maďarskej komunity - Magyar Közösség PártjaPRIAMA DEMOKRACIAMagyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosťPráca slovenského národaKotlebovci - Ľudová strana Naše Slovenskosocialisti.sk
Táto webová stránka používa cookies. Pokracovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaca pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Dalšie informácie o zásadach ochrany osobných údajov a našich súboroch cookie a ich využívaní.  Súhlasím  Nesúhlasím